Tekstcorrectie

Tekst corrigeren


Stel, u heeft een tekst, ongeacht over welk onderwerp, en het zint u toch (net) niet.
De oplossing is dan dat u het werk laat corrigeren c.q. redigeren.

Corrigeren betekent in dit geval dan niet dat uw werk compleet wordt overgeschreven, nee, het komt er uitsluitend op neer dat wat u had willen zeggen op een iets correctere wijze wordt overgebracht, dus in ieder geval zonder taal- of stijlfouten, maar ook helder en duidelijk.

Er zijn mensen die heel goed uit hun woorden kunnen komen, zeer goed zelfs, maar als ze dan die woorden op papier moeten zetten, stranden ze.
Daar komt dan het tekst corrigeren om de hoek kijken.

Immers, je wilt zowel mondeling als schriftelijk geen figuur slaan, maar een goed figuur neerzetten.

Tekst corrigeren kun je alleen maar als je het Nederlands perfect beheerst, en dan ook nog plezier hebt in je werk, want anders is alles alleen maar een letterbrij.

Bij voorkeur kun je dit laten doen door een typiste/dictafoniste die snel (dus met 10 vingers blind) alles goed kan neerzetten!